Kronika

Blok programu
eSEKTOR - kronika

Celem modułu jest dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia organizacji.

Moduł umożliwia prowadzenie kroniki organizacji. W kronice można ewidencjonować wszystkie ważne wydarzenia z życia organizacji. Do każdego z wydarzeń istnieje możliwość załączania galerii zdjęć.