Komórki organizacyjne

Blok programu
eSEKTOR - komórki organizacyjne

Celem modułu jest odzwierciedlenie w systemie istniejącej struktury organizacyjnej i bieżąca jej prezentacja pracownikom.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie i opisanie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Prezentuje również sczytane z innych modułów programu informacje dotyczące danej komórki organizacyjnej.