Kancelaria

Blok programu
eSEKTOR - kancelaria

Celem modułu jest usprawnienie obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej poprzez jej rejestrację i optymalizację przepływu.

Moduł pozwala na ewidencjonowanie poczty przychodzącej do przedsiębiorstwa w tym odnotowywanie nadawców listów i podstawowych informacji o przesyłce wraz ze skanem samego pisma. Poza tym za pośrednictwem modułu dokonuje się dekretacji pisma na poszczególne komórki organizacyjne. Oprócz ewidencji pism przychodzących program wspomaga również prawidłowy nadzór nad korespondencją wychodzącą z firmy, jej odbiór z komórek organizacyjnych oraz samą wysyłkę. eSEKTOR pozwala też przeszukiwać ewidencję pism przychodzących i wychodzących po różnych kryteriach umożliwiając w ten sposób odnajdowanie pism oraz szybką identyfikację osób odpowiedzialnych za ich obsługę.