Interesanci i dostawcy

Blok programu
eSEKTOR - interesanci i dostawcy

Celem modułu jest uzyskanie pełnej informacji o klientach firmy.

Moduł pozwala na dostęp do bazy klientów firmy, aktualizacje ich danych oraz wgląd we wszystkie pisma i sprawy, które ich dotyczą.