Incydenty i słabości systemu

Blok programu
eSEKTOR - incydenty i słabości systemu

Celem modułu jest udostępnienie pracownikom kanału do zgłaszania zauważonych przez nich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacjiw tym naruszenia ochrony danych osobowych i słabości systemu bezpieczeństwa informacji, nadzór nad szybką i skuteczną reakcją na incydenty, ich monitorowanie oraz statystyki z nimi związane.

Moduł dostarcza pracownikom elektroniczny kanał komunikacji do zgłaszania przedmiotowych zdarzeń i umożliwia nadzór nad szybką i skuteczną reakcją na incydenty bezpieczeństwa informacji. Moduł wspomaga również obsługę naruszeń ochrony danych osobowych i nadzór nad terminowym zgłaszaniem ich do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, administratora czy powiadamianiem podmiotów danych, dla których istnieje ryzyko naruszenia ich ochrony (art. 33 i art. 34 RODO).