e-Formularze

Blok programu
eSEKTOR - e-formularze

Celem modułu jest usprawnienie w organizacji sposobu przetwarzania i obiegu typowych formularzy, poprzez wprowadzenie ich elektronicznych odpowiedników.
Moduł pozwala na elektroniczną obsługę w systemie różnych formularzy. Umożliwia też definiowanie ich wzorców poprzez wskazanie opisów i rodzajów pól przewidzianych do edycji na kolejnych etapach przetwarzania e-formularza oraz ustanowienie osób odpowiedzialnych za realizację i rozstrzyganie tych etapów.