Certyfikaty bezpieczeństwa

Blok programu
eSEKTOR - certyfikaty bezpieczeństwa

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru certyfikatów bezpieczeństwa i nadzorze nad terminami ich ważności.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie dowolnych certyfikatów bezpieczeństwa poprzez określenie rodzaju certyfikatu, numeru, dostawcy, właściciela (podmiotu certyfikatu: pracownika lub innego podmiotu) oraz jego ważności. Po zaewidencjonowaniu certyfikatu wymusza też na jego właścicielu potwierdzenie jego posiadania. Moduł informuje też osoby odpowiedzialne o zbliżających się terminach wygaśnięcia certyfikatów oraz umożliwia w związku z tym sporządzanie stosownych zestawień.