Centrum pomocy IT

Blok programu
zrzut ekranu modułu Centrum pomocy IT

Celem modułu jest dostarczenie użytkownikom kanału komunikacji do zgłaszania problemów z obszaru IT, dokumentowanie obsługi zgłoszeń oraz nadzorowanie ich terminowości.

 

Za pomocą modułu można zgłaszać problemy sprzętowe oraz inne problemy informatyczne. Każda organizacja może indywidualnie kształtować słownik klasyfikacji zgłoszeń. Zgłoszenia w zależności od ich klasyfikacji mogą być obsługiwane przez różne osoby i w różnych zadanych w konfiguracji modułu terminach. Moduł udostępnia także graficzną analizę terminowości realizacji zgłoszeń.