Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

KWkomunikacja wewnętrznaSODelektroniczny obieg dokumentówSZJzarządzanie jakościąSZZLzarządzanie zasobami ludzkimiSZBI i ODOzarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.SZBHPzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracySZAzarządzanie antykorupcją


Moduły bloku System Obiegu Dokumentów [SOD]:

Kancelaria

Celem modułu jest usprawnienie obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej poprzez jej rejestrację i optymalizację przepływu.

Sprawy

Celem modułu jest wspomaganie komórek organizacyjnych w ewidencjonowaniu oraz nadzorze nad terminowością prowadzonych przez nich zadań związanych z obsługą korespondencji.

Interesanci

Celem modułu jest uzyskanie pełnej informacji o klientach firmy.

e-Formularze

Celem modułu jest usprawnienie w organizacji sposobu przetwarzania i obiegu typowych formularzy, poprzez wprowadzenie ich elektronicznych odpowiedników.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.