Moduły programu

Program eSEKTOR zbudowany jest z klikudziesięciu modułów pogrupowanych tematycznie w bloki (systemy zarządzania):

komunikację wewnętrznązarządzanie jakościązarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyzarządzanie antykorupcją


Proszę wskazać blok programu, z którego modułami chcą się Państwo zapoznać.