Upoważnienia pracowników

Żaden podmiot gospodarczy nie może skutecznie i efektywnie pracować bez delegacji uprawnień.

 

Celem modułu jest wspomaganie w wydawaniu pracownikom upoważnień oraz prowadzeniu ich rejestru.

System eSEKTOR pozwala nadzorować sposób tworzenia wszystkich rodzajów upoważnień wydanych w firmie.