Stanowiska pracy

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru stanowisk pracy.
 
Program oprócz prowadzenia ewidencji stanowisk pracy wykorzystywanej m.in. przy odnotowywaniu zatrudnienia pracownika, umożliwia również dokonanie opisów każdego ze stanowisk pracy.
 
Prawidłowo sporządzone i spójne w ramach organizacji opisy stanowisk pracy ułatwiają szereg procesów kadrowych m.in. rekrutację pracowników, oceny pracowników itd.
 
 
 
Opis stanowiska pracy odbywa się poprzez określenie:
 

- miejsca stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej,

- celu istnienia stanowiska pracy,

- liczby podległych pracowników,

- głównych zadań,

- wymaganych upoważnień i pełnomocnictw,

- złożoności i kreatywności oraz samodzielności i inicjatywy niezbędnej na stanowisku pracy,

- horyzonut czasowego planowania,

- kontaktów zewnętrznych,

- warunków pracy,

- oraz wymaganych kompetencji i doświadczenia.

 
Przy opisywaniu stanowiska pracy dostępnych jest szereg słowników, co sprawia, że opisanie stanowiska jest szybkie i jednolite w ramach całej organizacji. Opisane stanowisko pracy może być również zwartościowane co pozwala uszeregować stanowiska według ich ważności dla organizacji.
 
Po opisaniu i/lub zwartościowaniu stanowiska pracy moduł umożliwia także wygenerowanie szeregu raportów i arkuszy możliwych do włączenia do akt kadrowych pracowników.