Rozwój zawodowy

Celem modułu jest wspomaganie procesu wyznaczania programu rozwoju zawodowego pracowników.

 

Moduł ewidencjonuje wszystkie indywidualne programy rozwoju zawodowego pracownika, ułatwia ich tworzenie, realizację (poprzez powiązanie z modułem szkolenia) i wspomaga generowanie niezbędnych wydruków.