Prezentacja organizacji

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom podstawowych informacji o firmie.
 
Moduł pozwala przedstawić pracownikom podstawowe informacje o organizacji takie jak informacje o budynku, położeniu, historii organizacji oraz posiadanych przez nią wyróżnieniach, dyplomach lub certyfikatach.
 
Ujęte w module informacje wykorzystywane są również w niektórych raportach prezentujących dany system zarządzania np. w Przewodniku jakości.