Licencje na oprogramowanie

Celem modułu jest usprawnienie zarządzenia licencjami w organizacji.

 

Moduł umożliwia nadzór nad zakupionymi licencjami na oprogramowanie poprzez ich automatyczne zliczanie zarówno po stronie zakupów jak i instalacji.