Aktywa informacyjne

Celem modułu jest wspomaganie procesem zarządzania informacją w firmie ze szczególnym uwzględnieniem jej bezpieczeństwa.

 

W systemach bezpieczeństwa informacji m.in. zgodnych z normą ISO 27001, kluczowym aktywem podlegającym ochronie jest informacja, która musi zostać zidentyfikowana, opisana oraz sklasyfikowana. Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zidentyfikowanych informacji zgodnie z powyższymi zaleceniami. Opisując informacje, jej właściciel ma możliwość wskazania procesów ją przetwarzających oraz istotności informacji dla realizacji danego procesu, wskazuje również zasoby wykorzystywane przy przetwarzaniu informacji oraz określa poziom istotności zasobu dla informacji. W ostatnim etapie właściciel aktywu informacyjnego dokonuje jego zwartościowania ustalając poziom podstawowych oraz dodatkowych atrybutów informacji i adekwatnie do tego klasyfikuje informacje.