Absencja pracownicza

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w zarządzaniu urlopami pracowników oraz wszelkimi nieobecnościami pracownika w zakładzie pracy. 

 

Moduł umożliwia elektroniczne tworzenie przez pracowników planów urlopów, ich akceptacje przez przełożonych, elektroniczny obieg wniosków urlopowych oraz pełną ewidencję absencji pracowniczej.