eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.7

Data pakietu: 2018-08-08

Opis:
 • W module KW->stanowiska pracy zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu,
 • W module KW->dokumenty zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu,
 • W module KW->dokumenty umożliwiono przeglądanie dokumentów w kategoriach i dowolnej liczbie podkategorii,
 • W module KW->dokumenty dodanie nowych plików lub adresu URL do wcześniej opublikowanego dokumentu spowoduje unieważnienie wszystkich dotychczasowych potwierdzeń zapoznania się z dokumentem oraz aktualizację daty i osoby publikującej dokument,
 • W module KW->e-Formularze zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu,
 • W module KW->e-Formularze rejestry formularzy pogrupowano wg rodzajów oraz we wzorcach formularzy dodano pole Rodzaj formularza,
 • W module KW->e-Formularze w złożonym formularzu zablokowano możliwość zakończenia przez użytkownika etapu przetwarzania do czasu wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych na danym etapie,
 • W module KW->pracownicy dodano uprawnienie EJ_US_W - przeglądanie danych kadrowych wszystkich pracowników,
 • W module KW->ustawienia ogólne w pkt 6 przy kategoriach dokumentów dodano parametr Kategoria nadrzędna (parametr pozwalający ustalić zależności hierarchiczne pomiędzy kategoriami dokumentów),
 • W module KW->ustawienia ogólne dodano słownik Rodzaje formularzy,
 • W module SZZL->oceny pracowników zoptymalizowano wyświetlanie rejestru ocen pracowników zawierającego dużą liczbę pozycji,
 • W module SZZL->rozwój zawodowy zoptymalizowano wyświetlanie rejestru IPRZ zawierającego dużą liczbę pozycji,
 • W module SZBI i ODO->uprawnienia w aplikacjach komunikaty o braku upoważnienia do przetwarzania danych lub blokada kończenia tworzenia wniosku są uzależnione od ustawień parametru Sprawdzenie czy pracownik ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • W module SZBI i ODO->uprawnienia w aplikacjach dodano raporty: Rejestr administratorów użytkowanych aplikacji oraz Rejestr koordynatorów merytorycznych użytkowanych aplikacji,
 • W module SZBI i ODO->ustawienia SZBI i ODO dodano parametr Sprawdzenie czy pracownik ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych [ tak, w przypadku braku upoważnienia wyświetl tylko stosowny komunikat / tak, w przypadku braku upoważnienia zablokuj kończenie tworzenia wniosku / Nie ],
 • W menu użytkownika->indywidualnych ustawieniach dodano parametr Widok kontrastowy [Nie / Tak], pozwalający na przełączenie interfejsu programu w kolory kontrastowe (udogodnienie dla osób słabowidzących).


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.