eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.5

Data pakietu: 2018-05-24

Opis:
 • W module KW->pracownicy dodano uprawnienie EJ_PRAC_R - nieograniczony dostęp do rejestru pracowników oraz EJ_TEL_PODMIOT - dostęp do książki telefonicznej klientów/dostawców,
 • W module KW->książka telefoniczna wprowadzono blok z informacją o danych teleadresowych zakładu pracy (w tym ogólny numer telefonu) oraz uzależniono dostęp do pełnej książki telefonicznej od konfiguracji programu i/lub uprawnień użytkownika,
 • W module SZZL->ustawienia SZZL oraz w module SZBI i ODO-> ustawienia SZBI i ODO w słowniku Rodzaju upoważnień do upoważnień generowanych z szablonu w formacie RTF dodano zmienną $miejscowosc$ - miejscowość,
 • W bloku SZBI i ODO usunięto archiwalny moduł Ochrona danych osobowych,
 • W module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych przy ewidencjonowaniu czynności przetwarzania umożliwiono powiązanie ze zbiorem danych osobowych,
 • W module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych w rejestrze czynności przetwarzania dodano opcje Pokaż zbiory danych osobowych (opcja pozwala włączyć widok zbiorów danych zdekomponowanych na czynności przetwarzania),
 • W module SZBI i ODO->uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji wewnętrzej i zewnętrznej dodano pole Koordynator merytoryczny,
 • W module SZBI i ODO->uprawnienia w aplikacjach w konfiguracji programu z włączonym parametrem Opiniowanie wniosku o nadanie uprawnień przez koordynatorów merytorycznych, po utworzeniu przez przełożonego wniosku o nadanie uprawnień wysyłana jest informacja do koordynatorów merytorycznych, których aplikacje zawarte są we wniosku, z prośbą o zaopiniowanie wniosku,
 • W module SZBI i ODO->uprawnienia w aplikacjach zamknięto uprawnienie EJ_ABI (uprawnienie to zostało zastąpione uprawnieniem EJ_IOD),
 • W module SZBI i ODO->ustawienia SZBI i ODO dodano słownik Zbiory danych osobowych (słownik posiada zaimportowane aktualne zbiory danych osobowych) oraz parametry: Zatwierdzenie wniosku o nadanie uprawnień [rozstrzygnięcie przez użytkownika z uprawnieniem EJ_UPRAW_Z / etap pominięty], Opiniowanie wniosku o nadanie uprawnień przez koordynatorów merytorycznych [tak / nie],
 • W module SZBHP->wypadki przy pracy wszystkie pliki załączane do wypadku, jako pliki mogące zawierać dane osobowe wrażliwe, przechowywane są na serwerze w postaci zaszyfrowanej,
 • W module SZJ, SZBI i ODO, SZBHP, SZA->wewnętrzne audity zmieniono prezentację modułu oraz dodano zakładkę Statystyki,
 • W większości modułów zmieniono wygląd metryki na graficzną linię czasu z oznaczonymi etapami (docelowo zmiana ta obejmie wszystkie moduły).


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.