eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.4

Data pakietu: 2018-04-12

Opis:
 • W module KW->pracownicy użytkownikom z uprawnieniem EJ_US umożliwiono dodawanie nowych pracowników (nadanie uprawnień dalej możliwe jest tylko przez użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN),
 • W module KW->pracownicy w myśl zasady privacy by default (art. 25 RODO) dla osób nieuprawnionych ograniczono dostęp do raportów, pełnego wykazu pracowników (w zależności od ustawień nowo powstałego parametru Dostęp do rejestru pracowników) oraz zakresu wyświetlanych informacji o pracowniku,
 • W module KW->pracownicy w karcie pracownika nieaktualnego dodano przycisk USUŃ DANE (dostępny użytkownikom z uprawnieniami EJ_IOD) pozwalający na uwzględnienie prawa danego użytkownika do usunięcia jego danych osobowych - "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO),
 • W module KW->pracownicy w karcie pracownika dodano przycisk OGRANICZ PRZETWARZANIE (dostępny użytkownikom z uprawnieniami EJ_IOD) pozwalający na uwzględnienie prawa danego użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO),
 • W module KW->pracownicy w raportach dodano raport Eksport danych osobowych pracownika do pliku CSV (art. 20 RODO),
 • W module SZZL->oceny pracowników w karcie oceny okresowej dodano przycisk pozwalający edytować informację o poprzedniej ocenie pracownika,
 • W bloku SZBI i ODO utworzono moduł Prawa podmiotów danych,
 • W module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych (czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania) powoduje automatyczne zainicjowanie aktywa informacyjnego z grupy Dane osobowe w module SZBI i ODO->aktywa informacyjne,
 • W module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych w karcie czynności przetwarzania/kategorii czynności przetwarzania dodano zakładkę Incydenty,
 • W module SZBI i ODO->aktywa informacyjne zablokowano możliwość zmiany nazwy, usuwania oraz zamykania aktywa informacyjnego z grupy Dane osobowe (powyższe można dokonać modyfikując powiązaną czynność przetwarzania w module SZBI i ODO->przetwarzanie danych osobowych),
 • W module SZBI i ODO->aktywa informacyjne dla informacji ze statusem S (różnej niż dane osobowe) dodano przycisk UNIEWAŻNIJ,
 • W module SZBI i ODO->incydenty i słabości systemu dostosowano moduł do obsługi naruszeń ochrony danych osobowych,
 • W module KW->ustawienia ogólne dodano parametr Dostęp do rejestru pracowników [pełny dla użytkowników uprawnionych, dla pozostałych ograniczony do komórki organizacyjnej i pracowników podległych / pełny dla wszystkich użytkowników].


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.